Summary – Danish

Et produkts udseende og visuelle branding er vigtige faktorer for kunders købsbeslutning da de understøtter opfattelsen af ‚kvalitet‘ og ‚ønskværdighed‘. Projektet er møntet på at bringe spektroskopi op på et niveau hvor det kan opfylde industrielle behov for kvantitative målinger af udseende. Dette opnås ved:

  • at adressere avancerede metrologiske problemer som fx speckle og polarisering, relateret til måling af BRDF med det formål at reducere usikkerheden for denne målestørrelse ved højeste realiseringsniveau
  • at opnå fuld metrologisk sporbarhed for BRDF fra meget små objekter (mikrometerskala) til almindelige objekter (centimeterskala) for at kunne underbygge den seneste udvikling inden for virtuelle prototyper og virtual reality såvel som industrielle behov for at karakterisere meget små objekter
  • at udvikle primære referencefaciliteter og referenceprøver (artefakter) til måling og formidling af BTDF som en sporbar målestørrelse for bedre at kunne karakterisere funktionelle overflader baseret på deres transmitterende egenskaber, såvel som afledte egenskaber som hemisfærisk transmittans og dis
  • at udvikle primære referencefaciliteter og referenceprøver (artefakter) til måling og formidling af BSSRDF som en sporbar målestørrelse for bedre at kunne karakterisere og rendere gennemsigtige overflader som sten, væsker og hud
  • at lette optagelsen den teknologi og målingsinfrastruktur som udvikles i projektet via åben adgang publikationer, konferencer, træning, workshops og åbne møder med centrale aktører

Projektet vil have høj indvirkning på en bred vifte af områder. Den mest direkte og umiddelbare effekt er forventet på metrologiområdet, hvor nye primærfaciliteter og nye eller forbedrede områder inden for sporbarhed vil styrke nationale metrologiinstitutter, producenter af spektrofotometre og testlaboratorier. På lang sigt vil alle industrier som beskæftiger sig med objekters udseende drage nytte af projektet, da fremskridt inden for målinger vil bidrage til at forbedre kvalitetskontrollen af fysiske objekter såvel som deres virtuelle repræsentationer.

Hovedinteressenterne i BxDiff er producenter af spektrofotometre (XRite, Konika Minolta, Eldim, DM&S, Instrument systems, Elcometer, Seelab, Lighttec), producenter af standard artefakter (Labsphere, Lucideon, NCS), motorindustrien (Audi, Toyota), pigmenter (BASF, Merck, Microbeads, Schlenk, PPG), byggematerialer (St Gobain), kosmetik (L’Oréal), papir (Ahlstrom-Munksjö, Innventia), elektronik (Apple), virtuel rendering (Autodesk, Next limit), standardiseringsorganer (DfwG, CIE).