Summary – Slovenian

Videz izdelka in vizualna blagovna znamka sta pomembni gonilni sili pri odločitvah o nakupu potrošnika, saj podpirata dojemanje „kakovosti“ in „zaželenosti“. Cilj projekta je ustvariti napredek v primarnem meroslovju na področju spektrofotometrije, da bi zadovoljili trenutne industrijske potrebe po kvantitativnem merjenju videza. To bo doseženo z:

  • reševanjem naprednih meroslovnih vprašanj, tj. spekle in polarizacije, povezane z BRDF meritvami, da bi zmanjšali merilno negotovost za to količino na najvišji stopnji realizacije,
  • vzpostavitvijo popolne meroslovne sledljivosti BRDF od zelo majhnih predmetov (mikrometrska lestvica) do običajnih predmetov (centimetrska lestvica), da se podpre nedavni razvoj virtualnega prototipiranja in virtualne resničnosti, ter industrijske potrebe za karakterizacijo drobnih predmetov,
  • razvojem primarnih referenčnih merilnih sistemov in referenčnih vzorcev (artefaktov) za merjenje in razširjanje BTDF kot sledljive količine za boljšo karakterizacijo funkcionalnih površin na podlagi lastnosti prepustnosti, pa tudi izpeljanih količin kot sta hemisferična prepustnost in meglica (eng. haze),
  • razvojem primarnih referenčnih merilnih sistemov in referenčnih vzorcev (artefaktov) za merjenje in razširjanje BSSRDF kot sledljive količine, da bi izboljšali karakterizacijo in upodabljanje prosojnih materialov, kot so kamen, koža ali tekočina,
  • olajšanjem uporabe tehnološke in merilne infrastrukture, razvite v projektu, z uporabo dokumentov odprtega dostopa, konferenc, usposabljanj, delavnic in odprtih sestankov, ki vplivajo na zgoraj omenjene akterje in spodbujajo izmenjavo informacij.


Ta projekt bo imel velik vpliv na širok spekter skupnosti. Najbolj neposreden in zgodnji vpliv je pričakovati na področju meroslovja, kjer bodo novi primarni referenčni merilni sistemi in nova ali izboljšana območja sledljivosti okrepili NMI, proizvajalce spektrofotometrov in testne laboratorije. Dolgoročno bodo od tega projekta koristile vse industrije, ki se zanašajo na videz predmetov, saj bo napredek merjenja pripomogel k izboljšanju nadzora kakovosti resničnih predmetov in njihove virtualne reprodukcije.


Glavni noslici interesov BxDiff so proizvajalci spektrofotometrov (XRite, Konika Minolta, Eldim, DM&S, Instrument systems, Elcometer, Seelab, Lighttec), proizvajalci standardnih artefaktov (Labsphere, Lucideon, NCS), industrijci iz avtomobilske industrije (Audi, Toyota), industrije pigmentov (BASF, Merck, Microbeads, Schlenk, PPG), materialov (St Gobain), kozmetike (L’Oréal), celuloze in papirja (Ahlstrom-Munksjö, Innventia), visokotehnološke tehnologije (Apple), virtualnega upodabljanja (Autodesk, Next limit) in normalizacije (DfwG, CIE).