Summary – Swedish

Projektöversikt

Utseende och visuellt varumärke för en produkt är viktiga drivkrafter för konsumenters köpbeslut eftersom de underbygger uppfattningen om ‘kvalitet’ och ‘önskvärdhet’. Det aktuella projektet syftar till att främja primär metrologi inom spektrofotometri för att möta industriella behov för kvantitativa mätningar av utseende. Detta kommer att åstadkommas genom att:

  • adressera metrologiska problem, t.ex. ‘speckle’ och polarisation, relaterade till mätning av BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) för att på så sätt minska mätosäkerheten för denna kvantitet vid den högsta realiseringsnivån,
  • upprätta full metrologisk spårbarhet för BRDF från mycket små föremål till ordinär storleksskala (mikro- till centimeter) för att på så sätt stötta den snabba utvecklingen för virtuella prototyper och ‘virtual reality’ samt industriella behov vid karaktärisering av små objekt,
  • utveckla nya primära utrustningar och referensprover för mätning och disseminering av BTDF (Bidirectional Transmittance Distribution Function) som en spårbar kvantitet för att på så sätt bättre kunna karakterisera funktionella ytor för vinkelupplöst transmittans, samt även härledda storheter som total transmittans och ‘haze’,
  • utveckla nya primära utrustningar och referensprover för mätning och disseminering av BSSRDF (Bidirectional Scattering-Surface Reflectance Distribution Function) som en spårbar kvantitet för att förbättra karaktärisering och återgivning av genomskinliga eller semi-transparanta material som sten, hud eller vätskor,
  • underlätta utnyttjandet av den teknik och mätinfrastruktur som utvecklas i projektet genom att publicera fritt tillgängliga vetenskapliga artiklar, delta i konferenser, anordna utbildningar och workshops samt ha projektmöten som är öppna för alla intressenter, dvs. uppmuntra spridning och delning av information och resultat.

Projektet förväntas ha en stor inverkan på många olika områden. Mest direkt och snabb påverkan förväntas inom metrologin där nya primära mätutrustningar och nya eller förbättrade spårbarhetsområden kommer att stärka nationella mätinstitut, instrumenttillverkare och testlaboratorier. På längre sikt kommer alla branscher som förlitar sig på utseendet hos produkter att kunna dra nytta av projektet eftersom framsteg inom mättekniken kommer att bidra till förbättrad kvalitetskontroll av både verkliga objekt såväl som deras virtuella reproduktioner.

Huvudintressenterna i BxDiff är spektrofotometertillverkare (XRite, Konika Minolta, Eldim, DM&S, Instrument Systems, Elcometer, Seelab, Lighttec), tillverkare av referensmaterial (Labsphere, Lucideon, NCS), fordonsindustrier (Audi, Toyota) och tillverkare av pigment (BASF, Merck, Microbeads, Schlenk, PPG ). Dessutom finns intressenter inom områden som material (St Gobain), kosmetika (L’Oréal), papper (Ahlstrom-Munksjö, Innventia), high-tech (Apple), virtuell rendering (Autodesk, Next Limit) och standardisering (DfwG, CIE).